הדרים/הראשונים

Sunday 3 December

44 מזכירות/עזריאל14:23
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:53
44 מזכירות/עזריאל16:53
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה18:23
44 מזכירות/עזריאל20:23
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:53
44 מזכירות/עזריאל22:43

Monday 4 December

143 ת. מרכזית נתניה05:52
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:48
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה08:23
44 מזכירות/עזריאל10:43
44 ת. מרכזית נתניה/הורדה11:53
Typebus
Stop Code39179
Descriptionרחוב: ההדרים 4 עיר: עין ורד רציף: קומה:
Google Street ViewExplore