הגפן/השקד

Sunday 10 December

25 ת. רכבת נתניה05:14
25 ת. רכבת נתניה05:34
60 בית עלמין05:34
25 ת. רכבת נתניה05:54
25 בית גיל הזהב/השקד06:06
60 בית עלמין06:06
60 בית גיל הזהב/השקד06:11
25 ת. רכבת נתניה06:14
60 בית עלמין06:24
25 בית גיל הזהב/השקד06:31
25 ת. רכבת נתניה06:34
60 בית גיל הזהב/השקד06:41