הגפןהגדוד העבר

Monday 11 December

25 ת. רכבת נתניה05:16
25 ת. רכבת נתניה05:36
60 בית עלמין05:36
25 ת. רכבת נתניה05:56
60 בית עלמין06:08
25 ת. רכבת נתניה06:16
60 בית עלמין06:26
25 ת. רכבת נתניה06:36
25 ת. רכבת נתניה06:56
83 בי'ס שפירא06:58
60 בית עלמין07:01
25 ת. רכבת נתניה07:16