הברבור/הזמיר

Sunday 10 December

61 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:20
606 ת. רכבת נתניה19:22
60 בית גיל הזהב/השקד19:33
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:35
606 ת. רכבת נתניה19:42
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי19:44
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:50
606 ת. רכבת נתניה19:52
60 בית גיל הזהב/השקד20:03
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי20:04
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:05
606 ת. רכבת נתניה20:12

Bus services at this stop