הבנים/סמטת הורדים — Even Yehuda

Thursday 30 May
23 הדסים רציפים07:16
19 ביה'ס אור תורה07:29
98 ההדרים/עממי07:41
3 ביה'ס ראשונים07:46
148 ת. מרכזית נתניה07:54
23 הדסים רציפים08:06
149 ההדרים צורן/השיקמה צורן08:40
37 ת. רכבת בית יהושע08:42
98 ההדרים/עממי08:46
148 ת. מרכזית נתניה09:32
98 ההדרים/עממי09:46
37 ת. רכבת בית יהושע10:02

Bus services at this stop