הבנים/סמטת הורדים

Sunday 3 December

98 ת. מרכזית נתניה12:39
1 הנוטר/הניצן13:00
1 הנוטר/הניצן13:07
5 אולם ספורט חדש13:17
1 הנוטר/הניצן13:45
1 הנוטר/הניצן13:52
98 ת. מרכזית נתניה14:04
19 המייסדים/רמת בן גוריון14:05
5 אולם ספורט חדש14:17
98 ת. מרכזית נתניה15:14
98 ת. מרכזית נתניה16:14
5 אולם ספורט חדש16:32

Bus services at this stop