הבנים/אלי כהן

Saturday 2 December

26 ת. רכבת רחובות/הורדה20:33
26 ת. רכבת רחובות/הורדה21:33
26 ת. רכבת רחובות/הורדה22:39
326 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה22:44
326 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה23:14
26 ת. רכבת רחובות/הורדה23:24

Sunday 3 December

26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:28
26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:41
26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:53
54 בית חולים קפלן/דרך פסטרנק05:58
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:08
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:23

Bus services at this stop