האר'י/הרב חרל'פ

Saturday 2 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:43
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:33
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי23:23

Sunday 3 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי00:08
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:23
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:53
72 ת. רכבת נתניה06:00
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:13
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:23
72 ת. רכבת נתניה06:30
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:43
72 ת. רכבת נתניה06:50