האירוס/הכלנית

Monday 11 December

91 בית ספר דה שליט07:14
91 בית ספר דה שליט07:23
31 בן ציון פוגל/בית ספר קציר07:28
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:33
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:43

Tuesday 12 December

91 בית ספר דה שליט07:14
91 בית ספר דה שליט07:23
31 בן ציון פוגל/בית ספר קציר07:28
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:33
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:43

Wednesday 13 December

91 בית ספר דה שליט07:14
91 בית ספר דה שליט07:23