האורזים/האר'י

Sunday 3 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:21
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:26
72 ת. רכבת נתניה13:28
610 ת. רכבת נתניה13:38
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:41
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:51
72 ת. רכבת נתניה13:58
616 ת. רכבת נתניה14:01
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי14:21
72 ת. רכבת נתניה14:28
610 ת. רכבת נתניה14:38
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי14:41