ד'ר יהושע טהון/הרב הרצוג

Monday 11 December

60 בית עלמין05:43
60 בית עלמין06:15
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:26
60 בית עלמין06:33
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:46
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:06
60 בית עלמין07:08
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:26
60 בית עלמין07:43
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:46
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה08:06
60 בית עלמין08:13