דרך רזיאל/מלחמת ששת הימים

Sunday 10 December

62 מסוף עין התכלת/הורדה05:30
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:34
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:00
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה06:02
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:04
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:15
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה06:22
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:24
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:30
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:34
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:35
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה06:42

Bus services at this stop