דרך רזיאל/הרב ריינס

Sunday 10 December

62 מסוף עין התכלת/הורדה05:30
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:34
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:00
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:04
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:15
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:24
605 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:30
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:30
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:34
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:35
605 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:50
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:50

Bus services at this stop