דרך הפארק/האוניברסיטה

Saturday 2 December

61 החוף הירוק20:56
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:12
61 החוף הירוק21:36
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:57
61 החוף הירוק22:06
61 החוף הירוק22:36
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:42
61 החוף הירוק22:56
61 החוף הירוק23:26
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:27

Sunday 3 December

69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים00:12
61 החוף הירוק05:26

Bus services at this stop