דרך האילנות/אלון

Monday 11 December

1 שדרות מנחם בגין/כביש 705:33
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:03
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:23
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:43
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:03
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:23
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:43
1 שדרות מנחם בגין/כביש 708:03
1 שדרות מנחם בגין/כביש 708:23
1 שדרות מנחם בגין/כביש 708:43
1 שדרות מנחם בגין/כביש 709:03
1 שדרות מנחם בגין/כביש 709:23