דרך דגניה/בני וו.רייך

Sunday 3 December

61 החוף הירוק13:16
608 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה13:18
616 רכבת קריית אריה/חנה וסע13:22
610 איזור התעשיה כפר סבא13:27
608 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה13:28
65 חוף פולג/רמת פולג13:31
61 החוף הירוק13:31
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:33
608 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה13:38
65 חוף פולג/רמת פולג13:41
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:43
61 החוף הירוק13:46

Bus services at this stop