דיזנגוף/ירושלים

Sunday 3 December

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:34
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:54
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:34
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:54
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:34
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:54
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים15:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים15:34
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים15:54