גרינבוים/בן צבי

Sunday 10 December

68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:19
67 סינמה סיטי/המחקר19:20
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:31
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:31
67 סינמה סיטי/המחקר19:40
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:43
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:51
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:55
67 סינמה סיטי/המחקר20:00
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:07
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:11
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:19