גן חק'ל/רבאט

Tuesday 28 November

5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון22:50
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון23:30

Wednesday 29 November

5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון05:50
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון06:30
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:30
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:36
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:54
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון07:00
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א07:19
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון07:30
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א07:39
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א07:59