גן חק'ל/רבאט

Sunday 10 December

5 בן צבי/צה'ל05:29
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה06:01
5 בן צבי/צה'ל06:09
5 בן צבי/צה'ל06:39
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה06:40
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה07:01
5 בן צבי/צה'ל07:09
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה07:21
5 בן צבי/צה'ל07:39
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה07:40
15 מסוף הרכבת הישן/הורדה08:04
5 בן צבי/צה'ל08:09