גן הבנים/הבנים

Sunday 3 December

98 ת. מרכזית נתניה12:41
98 ת. מרכזית נתניה14:06
98 ת. מרכזית נתניה15:16
37 ת. רכבת בית יהושע15:30
98 ת. מרכזית נתניה16:16
37 ת. רכבת בית יהושע16:50
98 ת. מרכזית נתניה17:56
37 ת. רכבת בית יהושע19:00
98 ת. מרכזית נתניה19:01

Monday 4 December

143 ת. מרכזית נתניה06:18
13 ת. רכבת בית יהושע06:21
13 ת. רכבת בית יהושע06:41