גורדון/רוזנבך

Sunday 3 December

47 ת. מרכזית נתניה/הורדה13:40
111 ת. רכבת בית יהושע13:51
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:10
625 מסוף רעננה/דרך השרון14:34
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:45
111 ת. רכבת בית יהושע14:46
42 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:46
42 ת. מרכזית נתניה/הורדה15:26
625 מסוף רעננה/דרך השרון15:34
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה15:35
111 ת. רכבת בית יהושע15:46
625 מסוף רעננה/דרך השרון16:04