גורדון/כצנלסון

Sunday 10 December

47 ההדרים צורן/השיקמה צורן19:28
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים19:29
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן20:13
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן21:28
42 'כפר הס ד21:35
42 'כפר הס ד22:00
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן22:48

Monday 11 December

47 ההדרים צורן/השיקמה צורן06:18
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן06:53
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים06:59
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן07:28
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים07:29