גורדון/ברנר

Sunday 3 December

47 ההדרים צורן/השיקמה צורן11:52
111 גורדון/כצנלסון11:57
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן12:12
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים12:28
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן12:42
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן13:02
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן13:27
111 גורדון/כצנלסון13:27
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים13:28
42 'כפר הס ד13:34
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן13:52
42 'כפר הס ד13:59