גבעת האירוסים/אירוס הארגמן

Monday 11 December

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:30
71א ת. רכבת נתניה05:39
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:01
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:05
71א ת. רכבת נתניה06:09
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:16
71א ת. רכבת נתניה06:29
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:31
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:31
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:35
602 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:46
71א ת. רכבת נתניה06:49