בן צבי/נחום

Monday 11 December

605 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:39
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:40
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:42
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:48
64 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:49
617 ת. רכבת הרצליה05:54
605 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:54
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:57
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:00
66 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:05
148 ת. מרכזית נתניה06:08
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:08

Bus services at this stop

63שדרות בנימין/שער הגיא-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-13
אקסטרה
63מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
64מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
68ת. מרכזית נתניה-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
71ת. רכבת נתניה-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
82ארלוזורוב/הלפרין-נתניהבי'ס שפירא-נתניה-1א
אקסטרה
82אליעזר קפלן/שרה מלכין-נתניהבי'ס שפירא-נתניה-1#
אקסטרה
83השיקמה/השקד-נתניהבי'ס שפירא-נתניה-1#
אקסטרה
148בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-3#
אקסטרה
148שדרות בנימין/שער הגיא-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-33
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
270רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון-אלעדקמיל הויסמנס/בלפור-נתניה-10
מטרופולין
605ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
605דרך רזיאל/הרב ריינס-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
מטרופולין
611ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
617ת. רכבת נתניה-נתניהת. רכבת הרצליה-הרצליה-1#
מטרופולין
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה