בן עמי/קהילת צפת

Monday 11 December

67 סינמה סיטי/המחקר05:44
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:51
67 סינמה סיטי/המחקר06:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:21
67 סינמה סיטי/המחקר06:44
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:51
67 סינמה סיטי/המחקר07:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:21
67 סינמה סיטי/המחקר07:34
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:41
67 סינמה סיטי/המחקר07:54
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים08:01