בי'ס בר לב/בן יהודה

Sunday 3 December

636 התע'ש/יד חרוצים06:42
636 התע'ש/יד חרוצים08:12
636 התע'ש/יד חרוצים10:12
636 התע'ש/יד חרוצים15:12
636 התע'ש/יד חרוצים16:47

Monday 4 December

636 התע'ש/יד חרוצים06:42
636 התע'ש/יד חרוצים08:12
636 התע'ש/יד חרוצים10:12
636 התע'ש/יד חרוצים15:12
636 התע'ש/יד חרוצים16:47

Tuesday 5 December

636 התע'ש/יד חרוצים06:42
636 התע'ש/יד חרוצים08:12

Bus service at this stop