בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי

Sunday 3 December

605 ת. מרכזית נתניה11:58
63א מסוף עין התכלת/הורדה11:59
68 ת. מרכזית נתניה12:02
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי12:04
611 ת. מרכזית נתניה12:05
63א מסוף עין התכלת/הורדה12:07
601 ת. רכבת נתניה12:08
605 ת. מרכזית נתניה12:08
148 ת. מרכזית נתניה12:12
71א ת. רכבת נתניה12:12
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי12:13
68 ת. מרכזית נתניה12:14

Bus services at this stop

12חבצלת החוף/אירוס הארגמן-נתניהצבי שכטרמן/דרך דגניה-נתניה-1א
אקסטרה
12יצחק קצנלסון/שדרות פנחס לבון-נתניהצבי שכטרמן/דרך דגניה-נתניה-1כ
אקסטרה
64מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
68שמחה ארליך/לוי אשכול-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-2א
אקסטרה
68ת. מרכזית נתניה-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70חבצלת החוף/אירוס הארגמן-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
70בן צבי/נחום-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2א
אקסטרה
70יצחק קצנלסון/ד'ר וייסלברגר-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2ב
אקסטרה
87שדרות בן גוריון/צהלה-נתניהבית ספר טשרניחובסקי/בן צבי-נתניה-1#
אקסטרה
143מזכירות-עין שרידת. מרכזית נתניה-נתניה-2#
אקסטרה
148שדרות בנימין/שער הגיא-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-33
אקסטרה
148בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-3#
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
270רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון-אלעדקמיל הויסמנס/בלפור-נתניה-10
מטרופולין
601ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפות. רכבת נתניה-נתניה-21
מטרופולין
601ת. רכבת נתניה-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
604ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהמסוף רדינג/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
605ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
611ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-1#
מטרופולין
617ת. רכבת נתניה-נתניהת. רכבת הרצליה-הרצליה-1#
מטרופולין
619ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהמסוף קדמה-רמת השרון-1#
מטרופולין
63אמסוף יד חרוצים/איסוף-נתניהמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-2#
אקסטרה
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה
71אמסוף יד חרוצים/איסוף-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-2#
אקסטרה