בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר

Sunday 10 December

32א ת. רכבת נתניה05:11
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:37
32א ת. רכבת נתניה05:41
32א ת. רכבת נתניה06:11
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:12
32א ת. רכבת נתניה06:41
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:42
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:12
32א ת. רכבת נתניה07:21
32א ת. רכבת נתניה07:41
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:42
70א בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי07:42