בית חולים לניאדו

Monday 11 December

62 מסוף עין התכלת/הורדה05:37
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:39
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:43
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:54
25 בית גיל הזהב/השקד05:59
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:03
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:07
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:23
25 בית גיל הזהב/השקד06:24
65 מסוף עין התכלת/הורדה06:29
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:37
25 בית גיל הזהב/השקד06:44