בית הכנסת הבוכרים/בן בוזי

Sunday 3 December

71א ת. רכבת נתניה13:41
68 ת. מרכזית נתניה13:44
68 ת. מרכזית נתניה13:56
71א ת. רכבת נתניה14:01
68 ת. מרכזית נתניה14:03
68 ת. מרכזית נתניה14:08
68 ת. מרכזית נתניה14:15
68 ת. מרכזית נתניה14:20
71א ת. רכבת נתניה14:21
68 ת. מרכזית נתניה14:32
71א ת. רכבת נתניה14:41
68 ת. מרכזית נתניה14:42