ביאליק/חניתה

Sunday 3 December

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה12:15
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה12:45
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה13:18
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה13:45
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה14:18
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה14:45
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה15:18
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה15:45
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:15
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:45
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה17:15
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה17:45