א.ס לוי/סעדיה מרדכי

Sunday 3 December

4 שושנה דמארי/אהוד מנור13:42
8 רזיאל/זכריה13:44
13 אהוד מנור/חיטמן13:56
4 שושנה דמארי/אהוד מנור14:12
8 רזיאל/זכריה14:14
13 אהוד מנור/חיטמן14:36
4 שושנה דמארי/אהוד מנור14:42
8 רזיאל/זכריה14:44
4 שושנה דמארי/אהוד מנור15:12
8 רזיאל/זכריה15:14
13 אהוד מנור/חיטמן15:16
4 שושנה דמארי/אהוד מנור15:42