אריה מוצקין/ד'ר סטופ

Monday 11 December

68 ת. מרכזית נתניה05:35
67 ת. רכבת נתניה05:43
68 ת. מרכזית נתניה05:55
68 ת. מרכזית נתניה06:17
67 ת. רכבת נתניה06:18
68 ת. מרכזית נתניה06:19
68 ת. מרכזית נתניה06:39
67 ת. רכבת נתניה06:43
68 ת. מרכזית נתניה06:51
68 ת. מרכזית נתניה07:03
68 ת. מרכזית נתניה07:15
67 ת. רכבת נתניה07:18