אריה מוצקין/ד'ר סטופ

Tuesday 28 November

68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:13
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:18
67 סינמה סיטי/המחקר21:18
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:33
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:35
67 סינמה סיטי/המחקר21:38
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:48
67 סינמה סיטי/המחקר21:58
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:00
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:03
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:18
67 סינמה סיטי/המחקר22:18