אנדריוס/בורוכוב

Sunday 10 December

16 ת. רכבת נתניה19:27
60 בית גיל הזהב/השקד19:29
16 ת. רכבת נתניה19:47
60 בית גיל הזהב/השקד19:59
16 ת. רכבת נתניה20:07
16 ת. רכבת נתניה20:27
60 בית גיל הזהב/השקד20:29
16 ת. רכבת נתניה20:47
60 בית גיל הזהב/השקד20:59
16 ת. רכבת נתניה21:07
60 בית גיל הזהב/השקד21:29
16 ת. רכבת נתניה21:32