אח'י דקר/דברי חיים

Sunday 10 December

25 בית גיל הזהב/השקד19:25
64 מסוף עין התכלת/הורדה19:31
60 בית גיל הזהב/השקד19:35
25 בית גיל הזהב/השקד19:45
64 מסוף עין התכלת/הורדה20:01
25 בית גיל הזהב/השקד20:05
60 בית גיל הזהב/השקד20:05
25 בית גיל הזהב/השקד20:25
64 מסוף עין התכלת/הורדה20:31
60 בית גיל הזהב/השקד20:35
25 בית גיל הזהב/השקד20:45
64 מסוף עין התכלת/הורדה21:01