אודםשהם

Wednesday 29 November

148 ת. מרכזית נתניה06:53
148 ת. מרכזית נתניה08:17
148 ת. מרכזית נתניה09:55
148 ת. מרכזית נתניה11:42
148 ת. מרכזית נתניה13:42
148 ת. מרכזית נתניה14:40
148 ת. מרכזית נתניה15:55
148 ת. מרכזית נתניה17:20
148 ת. מרכזית נתניה19:42
148 ת. מרכזית נתניה20:20

Thursday 30 November

148 ת. מרכזית נתניה06:53
148 ת. מרכזית נתניה08:17