אהרון בוגנים/משה שרת

Sunday 10 December

5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון05:34
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון06:14
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון06:44
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון07:14
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון07:44
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון08:14
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון08:44
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון09:14
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון09:54
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון10:34
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון11:14
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון11:54