אהוד מנור/שוש עטרי

Monday 11 December

65 מסוף עין התכלת/הורדה05:01
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:16
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:51
65 מסוף עין התכלת/הורדה06:11
65 מסוף עין התכלת/הורדה06:31
65 מסוף עין התכלת/הורדה06:46
138 מסוף שרונה07:00
65 מסוף עין התכלת/הורדה07:06
65 מסוף עין התכלת/הורדה07:21
138 מסוף שרונה07:30
65 מסוף עין התכלת/הורדה07:37
65 מסוף עין התכלת/הורדה07:49