אהוד מנור/חיטמן

Sunday 10 December

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה19:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה19:40
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה20:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה20:40
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:40
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:40
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה23:10

Monday 11 December

170 ת. מרכזית לוד/הורדה00:54
170 ת. מרכזית לוד/הורדה01:54
170 ת. מרכזית לוד/הורדה02:54