Routes operated by קווים

Operators

Operator Summary

Operatorקווים
Phone2060
TimezoneAsia/Jerusalem
Are we missing a data feed or resource? Submit a feed

Operators

1מעזריטש/שדרות דרך האר'י-ביתר עיליתקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-32
1החרושת/מעלה המגדל-אור יהודהבית החולים תל השומר/מיון-רמת גן-10
1ת. רכבת הראשונים-ראשון לציוןאליהו/הדר-באר יעקב-10
1דרך העצמאות/אירית-בנימינה גבעת עדהבית ספר כרמים-בנימינה גבעת עדה-10
1הדסים-אבן יהודהבית ספר בכר/השומרון-אבן יהודה-10
1ביה'ס בית אבי-אבן יהודההנוטר/הניצן-אבן יהודה-20
1בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודההנוטר/הניצן-אבן יהודה-22
1בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודהבאר גנים/המייסדים-אבן יהודה-21
1ת. רכבת גני אביב-לודמסוף הרכבת הישן/הורדה-לוד-10
1קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-3#
1אבי עזרי א-מודיעין עיליתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-10
2בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודהההדרים/עממי-אבן יהודה-22
2אבא שאול/אדמורי ויזניץ-ביתר עיליתדרך הרמ'ז/מפעל הש'ס-ביתר עילית-1#
2בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודההעצמאות/הפטל-אבן יהודה-21
2שד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-37
2העצמאות/הפטל-אבן יהודהבית ספר בכר/השומרון-אבן יהודה-10
2בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-20
2שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמרכז קסם/אבני נזר-מודיעין עילית-10
2מסוף הרכבת הישן/איסוף-לודת. רכבת גני אביב-לוד-21
2בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןבי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גן-30
2בית חולים שמואל הרופא-באר יעקבז'בוטינסקי/אבא הלל סילבר-באר יעקב-10
2מסוף אום אל פחם-אום אל פחםמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-30
3המייסדים/רמת בן גוריון-אבן יהודהביה'ס ראשונים-אבן יהודה-14
3שדרות אביי ורבא /רבי עקיבא-מודיעין עיליתמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-10
3ההדרים/עממי-אבן יהודהביה'ס ראשונים-אבן יהודה-12
3ההדרים/עממי-אבן יהודהבית ספר בכר/השומרון-אבן יהודה-11
3מסוף אום אל פחם-אום אל פחםמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-30
3ת. מרכזית לוד/רציפים-לודת. מרכזית לוד/הורדה-לוד-30
3אבא שאול/אדמורי ויזניץ-ביתר עיליתבית הכנסת עטרת הנחל/הרב קעניג-ביתר עילית-1#
4ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהשושנה דמארי/אהוד מנור-רמלה-10
4שדרות אביי ורבא /יהודה הנשיא-מודיעין עיליתמסילת ישרים/מסוף-מודיעין עילית-10
4מסוף אום אל פחם-אום אל פחםמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-30
4ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעהחלוצים/הפרדסים-צור משה-20
4ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהיוסי בנאי/יונה וולך-רמלה-11
4יביע אומר/שבט הלוי-ביתר עיליתחושן משפט/אזור תעשייה ערבה-ביתר עילית-1#
5השמורה/הפנינה-זכרון יעקבמרכז מסחרי מול זכרון-זכרון יעקב-10
5אבי עזרי/מסוף-מודיעין עיליתמסילת ישרים/מסוף-מודיעין עילית-10
5הדסים רציפים-אבן יהודהאולם ספורט חדש-אבן יהודה-20
5הדסים רציפים-אבן יהודההנוטר/הניצן-אבן יהודה-22
5הדסים רציפים-אבן יהודההעצמאות/נרקיסים-אבן יהודה-23
5שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב-לודבן צבי/צה'ל-רמלה-10
5אדמורי ויזניץ/אבא שאול-ביתר עיליתאדמורי ויזניץ/הרב שך-ביתר עילית-3#
6ת. רכבת גני אביב-לודמסוף הרכבת הישן/הורדה-לוד-10
6אדמורי ויזניץ/אבא שאול-ביתר עיליתקדושת לוי/ברוק-ביתר עילית-1#
6אבי עזרי א-מודיעין עיליתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-10
6מרכז מסחרי/רשב'י-מודיעין עיליתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-11
6מסוף אום אל פחם-אום אל פחםבי'ס אלאקואס-אום אל פחם-10
6בי'ס אלאקואס-אום אל פחםמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-20
7קריית חינוך-כפר קרעאלהדה-כפר קרע-10
7ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-30
7אדמורי ויזניץ/אבא שאול-ביתר עיליתבית כנסת סלונים/מפעל הש'ס-ביתר עילית-1#
7כנסת מרדכי/הרב אבא שאול-ביתר עיליתאדמורי ויזניץ/הרב שך-ביתר עילית-21
8יביע אומר/שבט הלוי-ביתר עיליתאבא שאול/תלמודי תורה-ביתר עילית-1#
8ברטעה-בסמ'החאכורת אל עסלי א-כפר קרע-20
8קובאא אלדאארי א-כפר קרעברטעה-בסמ'ה-10
8הדסים רציפים-אבן יהודהההדרים/עפרוני-אבן יהודה-20
8הדסים רציפים-אבן יהודהאולם ספורט חדש-אבן יהודה-21
8רזיאל/זכריה-רמלהאבא אחימאיר/שמואל תמיר-רמלה-10
9מסוף הרכבת הישן/איסוף-לודשדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון-לוד-20
9שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב-לודמסוף הרכבת הישן/הורדה-לוד-10
9הדסים רציפים-אבן יהודהתל צור/הדס-אבן יהודה-20
9בית ספר עתידים-אור עקיבאת. רכבת בנימינה/הטחנה-בנימינה גבעת עדה-10
גן לאומי קיסריה-קיסריהת. רכבת בנימינה/הטחנה-בנימינה גבעת עדה-11
10'מצליח ח-מצליחת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-22
10ת. מרכזית לוד/רציפים-לודמסוף אור יהודה-אור יהודה-10
10משך חוכמה ב-מודיעין עיליתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
10צומת אור עקיבא למערב-אור עקיבאדרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדה-10
10ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-31
11החרושת/מעלה המגדל-אור יהודהשדרות אליהו סעדון/סקלאר לו-אור יהודה-10
11ארבע עונות/נירים-לודת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-21
11ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהבית חרושת כרמל-לוד-12
11ת. מרכזית לוד/רציפים-לודפיקוד העורף-רמלה-22
11ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעשדרות הדקלים/הורדים-קדימה צורן-10
11דרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדהקופלוביץ/וייצמן-אור עקיבא-20
11שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמוריה/הרמב'ם-מודיעין עילית-10
11העצמאות/השומרון-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-17
12ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-10
12אולם ספורט חדש-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
12ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-30
12אולם ספורט חדש-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
12האילן/התדהר-אור עקיבאבית ספר בגין חט'ב/מיכאל גלפנשטיין-אור עקיבא-10
13דרך לב השרון/האילן-קדימה צורןת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-10
13מסוף שוהם-שוהםנתב'ג טרמינל 3/קומת תח'צ-נמל תעופה בן גוריון-17
13ת. רכבת גני אביב-לודאהוד מנור/חיטמן-רמלה-11
14ביר באקה/אלתקווא-באקה אל ע'רביהמסוף ג'ת-ג'ת-10
14המייסדים/צבר-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
14החלוצים/הפרדסים-צור משהת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-10
15מסוף פוריידיס-פוריידיסצומת פוריידיס צפוני-פוריידיס-10
15מסוף הרכבת הישן/איסוף-לודמרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א-לוד-10
15מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתת. רכבת מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות-10
15שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעותמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20
15אמסוף פוריידיס-פוריידיסצומת פוריידיס צפוני-פוריידיס-12
16העצמאות/הפטל-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
17דרך לב השרון/האילן-קדימה צורןדרך הלורדאבני-תל מונד-10
17קריית חינוך-כפר קרעאלהדה-כפר קרע-20
18קובאא אלדאארי א-כפר קרעברטעה-בסמ'ה-10
18ת. מרכזית רמלה-רמלהשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10
19מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתמזכירות-מבוא חורון-11
19ההדרים/הלוחמים-אבן יהודהביה'ס אור תורה-תל מונד-10
19ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותמזכירות-מבוא חורון-10
20חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
20קידמה/התמדה-חרישדרך ארץ/אשל-חריש-10
20אדרך ארץ/אשל-חרישקידמה/התמדה-חריש-20
21ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהדרך ניל'י/ההגנה-בנימינה גבעת עדה-10
21בי'ס חב'ד ב' לבנים/יוספטל-לודשרון/גולן-קרית שדה התעופה-10
21מרכז מסחרי/שרון-קרית שדה התעופהיוספטל-לוד-20
21ההדרים/השיטה-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-12
21ההדרים/עממי-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
22קידמה/התמדה-חרישדרך ארץ/אשל-חריש-10
22המייסדים/צבר-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
22אולם ספורט חדש-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
22מסוף שוהם-שוהםיוספטל-לוד-20
22בי'ס חב'ד ב' לבנים/יוספטל-לודמסוף שוהם-שוהם-10
23בית חולים שמואל הרופא-באר יעקבמסוף שוהם-שוהם-10
23אהבת ציון/הבנים-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-12
23ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-30
23השומרון/ותיקים-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
24ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-30
24ביר באקה/כביש 61-באקה אל ע'רביהמסוף ג'ת-ג'ת-10
25הנופר/האלמוגן-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
25עין אבראהים ד-אום אל פחםבי'ס אלאקואס-אום אל פחם-10
25העצמאות/השומרון-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
25אדרך ואדי אלנסור-אום אל פחםעין אבראהים ג-אום אל פחם-20
26ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהבריכת שחיה-נווה שלום-10
26ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהמעברות-מעברות-10
27מוריה/הכרמל-חשמונאיםשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21
27ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותמוריה/הכרמל-חשמונאים-10
28ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהבית חולים שמואל הרופא-באר יעקב-10
28ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהבית חולים שמואל הרופא-באר יעקב-11
29מסוף שוהם-שוהםת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-10
29ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהשלדג/שביל השקיעה-מכמורת-10
29דרך פיק'א/יהודה הלוי-פרדס חנה כרכורת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-20
29את. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהשלדג/שביל השקיעה-מכמורת-11
30חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
30אבא אחימאיר/הרב מרדכי שרעבי-רמלהיוסי בנאי/יונה וולך-רמלה-10
31מלבר/סמטת מאלה-מסילת ציוןלוזית מרכז א-לוזית-20
31לוזית מרכז ב-לוזיתמלבר ג-מסילת ציון-10
32שד. עמק איילון/כיכר אגמית-שוהםבית ספר על'ה/שפירא-לוד-10
32תכלת /אבני חושן-מודיעין מכבים רעותיצחק רבין /נחל צלמון-מודיעין מכבים רעות-10
32ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרההארזים/האורנים-בנימינה גבעת עדה-10
33נחם ב-נחםמנחם בגין/שער העיר-קרית מלאכי-10
33ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהאיבטן-זמר-10
33יצחק רבין /נחל צלמון-מודיעין מכבים רעותעירייה-מודיעין מכבים רעות-20
34מזכירות-נווה מיכאלכביש 3855/כביש 38-מפעלי נחם הר טוב-10
35מזכירות-נחושהנחם א-נחם-10
35קיבוץ רגבים-רגביםדרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדה-10
36מסוף רדינג/רציפים-תל אביב יפוהחרושת/מסוף אור יהודה-אור יהודה-10
36דרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדההחיטים/הקמה-בנימינה גבעת עדה-10
36החיטים/הקמה-בנימינה גבעת עדהדרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדה-20
37ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפומסוף יהוד/הורדה-יהוד מונוסון-10
37גן הבנים/הבנים-אבן יהודהת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-10
38מסוף אום אל פחם-אום אל פחםאל עריאן/מסגד-אל עריאן-10
39ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהחט'ב א/עבד אל חי-טירה-10
39מסוף אום אל פחם-אום אל פחםמועויאה/מרכז-בסמ'ה-10
40ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהבת חפר/שדרות עמק חפר-בת חפר-17
40ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהבת חפר/שדרות עמק חפר-בת חפר-10
40בית הכנסת קרלין-מודיעין עיליתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
41ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהבת חפר/שדרות עמק חפר-בת חפר-10
42ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניה'כפר הס ד-כפר הס-10
43ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניה'כפר הס ד-כפר הס-10
44ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהמזכירות/עזריאל-עזריאל-10
44מסוף אום אל פחם-אום אל פחםקופ'ח כללית-ג'ת-10
44מזכירות/עזריאל-עזריאלת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-20
45ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהההרחבה/הותיקים-גאולים-10
45מסוף אום אל פחם-אום אל פחםת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדה-10
46ת. רכבת חדרה/רציפים-חדרהמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-20
46מסוף אום אל פחם-אום אל פחםת. רכבת חדרה-חדרה-10
47ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-10
48אל עריאן/מסגד-אל עריאןת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדה-10
49אל עריאן/מסגד-אל עריאןבית חולים הלל יפה-חדרה-10
49בית חולים הלל יפה-חדרהאל עריאן/מסגד-אל עריאן-20
50שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
50דרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדהבסיס גולני-מנשה-10
50עירייה-מודיעין מכבים רעותדרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10
51עירייה-מודיעין מכבים רעותשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10
51יוסף שפרינצק/מוצקין-רמלהיהודה שטיין/גיבורי ישראל-רמלה-10
51הגיבורים/העלייה הראשונה-חדרה'מעפיל א-המעפיל-10
52עירייה-מודיעין מכבים רעותעירייה-מודיעין מכבים רעות-30
52בית חולים הלל יפה-חדרהצומת זמר-זמר-21
52ביר אל סיכה-זמרבית חולים הלל יפה-חדרה-11
52בית חולים הלל יפה-חדרהקופ'ח כללית-ג'ת-20
52מסוף ג'ת-ג'תבית חולים הלל יפה-חדרה-10
53בי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעותאולפנה/לוי-מודיעין מכבים רעות-10
53מבצע יהונתן/חבצלת-רמלהשדרות הרצל/דני מס-רמלה-10
53בית הכנסת קרלין-מודיעין עיליתיהודה הנשיא / רשב'י-מודיעין עילית-20
53יהודה הנשיא/יחזקאל-מודיעין עיליתכיכר נאות הפסגה/הריטב'א-מודיעין עילית-10
53ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהמסוף פוריידיס-פוריידיס-10
54חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהשל'ה/מסילת ישרים-מודיעין עילית-11
54מסילת ישרים/מסוף-מודיעין עיליתמשך חכמה/השלה-מודיעין עילית-22
54חפץ חיים/אבני נזר-מודיעין עיליתמשך חכמה/השלה-מודיעין עילית-12
54ישיבת אהבת תורה/מסילת ישרים-מודיעין עיליתכיכר נאות הפסגה/רש'י-מודיעין עילית-23
54ת. רכבת חדרה/רציפים-חדרההרימון/התמר-אליכין-10
54בי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעותמרכז מסחרי/שדרות עומרים-מודיעין מכבים רעות-11
54בי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעותהדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות-10
55תחנת דלק/שדרות הרכס-מודיעין מכבים רעותשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10
55שבזי/סעדיה אבני-קדימה צורןת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-20
55ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעשבזי/שד. יצחק בן צבי-קדימה צורן-10
55רשב'י ב-מודיעין עיליתחפץ חיים ג-מודיעין עילית-10
55חפץ חיים ג-מודיעין עיליתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
55הרברט סמואל/שד. רוטשילד-חדרה'גן יאשיה ד-גן יאשיה-10
55יוספטל/צה'ל-רמלהשושנה דמארי/אהוד מנור-רמלה-20
55עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ-רמלהבורוכוב/אבן גבירול-רמלה-10
56תיבות דואר/רבי עקיבא-מודיעין עיליתחפץ חיים/נודע ביהודה-מודיעין עילית-11
56שערי תשובה/ראשית חכמה-מודיעין עיליתרבי עקיבא ב-מודיעין עילית-21
56שערי תשובה/חזון דוד-מודיעין עיליתמרומי שדה/נתיבות המשפט-מודיעין עילית-22
56ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-10
56דרך לב השרון/האילן-קדימה צורןת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-20
56חניון דרומי/איסוף-מודיעין מכבים רעותעירייה-מודיעין מכבים רעות-20
56עירייה-מודיעין מכבים רעותחניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-10
56אבא אחימאיר/הרב מרדכי שרעבי-רמלהיהודה שטיין/גיבורי ישראל-רמלה-10
56מרומי שדה/נתיבות המשפט-מודיעין עיליתמסילת יוסף/מרומי שדה-מודיעין עילית-10
56מסוף רדינג/רציפים-תל אביב יפומסוף יהוד/הורדה-יהוד מונוסון-10
57מכבי אש/שדרות יחזקאל-מודיעין עיליתרבי עקיבא/יהודה הנשיא-מודיעין עילית-11
57דם המכבים/צאלון-מודיעין מכבים רעותחניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-10
57מכללת הרמלין/המחקר-נתניהת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-21
57מרכז מסחרי/רשב'י-מודיעין עיליתשד' בית שמאי/אור אלחנן-מודיעין עילית-12
57ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהמכללת הרמלין/המחקר-נתניה-11
58בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןשד. עמק איילון/מודיעים-שוהם-10
58חפץ חיים/אבני נזר-מודיעין עיליתנתיבות המשפט-מודיעין עילית-11
58נתיבות המשפט-מודיעין עיליתכולל פוניביץ/שדרות רב מפוניביז-מודיעין עילית-21
58בי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעותדרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10
58בי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעותשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-11
58ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
59דרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדהקופ'ח כללית-ג'ת-20
59מסוף ג'ת-ג'תת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדה-10
59ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפומסוף אור יהודה-אור יהודה-10
59עירייה-מודיעין מכבים רעותדרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10
59נתיבות המשפט/מרומי שדה-מודיעין עיליתת'ת אבי עזרי-מודיעין עילית-11
59ת'ת אבי עזרי-מודיעין עיליתרבי עקיבא ד-מודיעין עילית-22
60ת. רכבת פאתי מודיעין-מודיעין מכבים רעותשדרות הרכס/היער-מודיעין מכבים רעות-10
60ת. רכבת חדרה/רציפים-חדרהקידמה/התמדה-חריש-10
60קידמה/התמדה-חרישת. רכבת חדרה-חדרה-20
61ברטעה-בסמ'הבית חולים הלל יפה-חדרה-10
61בית חולים הלל יפה-חדרהברטעה-בסמ'ה-20
62מסוף אום אל פחם-אום אל פחםתחנה לבריאות משפחה-מעלה עירון-10
63מצפה אילן מרכז-מצפה אילןת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-10
63ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהמצפה אילן מרכז-מצפה אילן-20
64ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהאיבטן-זמר-10
65ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהמגל ז-מגל-10
67ת. רכבת קיסריה פרדס חנה-פרדס חנה כרכורת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-20
68ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהביה'ס אשאטי-ג'סר א זרקא-10
69בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-20
69ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפובי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גן-10
69אלקודס-ג'סר א זרקאיד לבנים/דרך הבנים-פרדס חנה כרכור-10
70שד. עמק איילון/כיכר יסעור-שוהםשגב/הירדן-שוהם-10
70ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרההנרקיס/הסביון-זכרון יעקב-13
70ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרההנדיב/המייסדים-זכרון יעקב-11
71דרך המסילה/ששת הימים-בנימינה גבעת עדהקידמה/התמדה-חריש-10
72האתרוג/הלימון-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-10
73החבל/הירדן-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-10
74ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהרוטשילד/מנחם ציוני-אור עקיבא-13
74ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהרוטשילד/מנחם ציוני-אור עקיבא-12
74מכבים/בזלת-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-10
74שד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהםמכבים/הזוהר-שוהם-20
74ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהרוטשילד/מנחם ציוני-אור עקיבא-10
75השחר/הצבעוני-מזורהחרושת/מסוף אור יהודה-אור יהודה-10
75בשמת/רחבת נרקיס-שוהםשד. עמק איילון/כיכר אגמית-שוהם-20
75וייצמן/שידלובסקי-אור עקיבאת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-21
75וייצמן/שידלובסקי-אור עקיבאת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-22
75וייצמן/שידלובסקי-אור עקיבאת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-20
76מסוף משה ארנס/רציפים-פתח תקווהמסוף אור יהודה-אור יהודה-10
76מכבים/חרמון-שוהםמועדון/תרשיש-שוהם-20
76מתחם מיקס/צה'ל-חדרהקיבוץ שדות ים-שדות ים-10
77החרושת/מעלה המגדל-אור יהודהת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה-10
77מכבים/חרמון-שוהםשד. עמק איילון/האודם-שוהם-20
78מכבים/בזלת-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-20
78מסוף משה ארנס/רציפים-פתח תקווהמסוף אור יהודה-אור יהודה-10
79בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה-10
79האילן/התדהר-אור עקיבאת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרה-20
79ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרההאילן/התדהר-אור עקיבא-10
79תפוז/האתרוג-שוהםמועדון/תרשיש-שוהם-20
80תפוז/האתרוג-שוהםשד. עמק איילון/האודם-שוהם-20
80ת. רכבת בנימינה/הטחנה-בנימינה גבעת עדהת. רכבת קיסריה פרדס חנה-פרדס חנה כרכור-10
80עירייה-מודיעין מכבים רעותדרך ד'ר ישראל פלד/כנרית-מודיעין מכבים רעות-10
80הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא-ביתר עיליתקדושת לוי / הרב שך-ביתר עילית-1#
80רבי אלעזר המודעי/הגר'א-ביתר עיליתקדושת לוי / הרב שך-ביתר עילית-11
80קדושת לוי / הרב שך-ביתר עיליתבית הכנסת עטרת הנחל/הרב קעניג-ביתר עילית-2#
81ישיבת נזר התלמוד/חב'ד-ביתר עיליתמפעל הש'ס/רבי נחמן מברסלב-ביתר עילית-2#
81בית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'דשדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון-לוד-20
81שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב-לודבית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'ד-10
81עירייה-מודיעין מכבים רעותבי'ס אריאל ממ'ד/דרך מנחם בגין-מודיעין מכבים רעות-10
82בי'ס אריאל ממ'ד/דרך מנחם בגין-מודיעין מכבים רעותיערות ישראל/יערות בארי-מודיעין מכבים רעות-20
82בית ספר צוקים/שדרות עמק איילון-שוהםשד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהם-20
82קדושת לוי / הרב שך-ביתר עיליתנדבורנא/ בבא סאלי-ביתר עילית-1#
83חי/הדקל-בנימינה גבעת עדההארזים/כליל החורש-בנימינה גבעת עדה-20
83דרך ד'ר ישראל פלד/כנרית-מודיעין מכבים רעותעירייה-מודיעין מכבים רעות-20
84ז'בוטינסקי/הגיבורים-חדרהדרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקב-10
84יובלים/נחל המעיינות-מודיעין מכבים רעותחשון/שבט-מודיעין מכבים רעות-10
85שד. עמק איילון/כיכר שקנאי-שוהםמכבים/הזוהר-שוהם-20
85מסוף שרונה-כפר יונהמחנה בית ליד-כפר יונה-10
85שד. עמק איילון/מודיעים-שוהםמסוף חרש-פתח תקווה-24
85חניון קרית אריה/החרש-פתח תקווהשד. עמק איילון/מודיעים-שוהם-10
86דרך ד'ר ישראל פלד/כנרית-מודיעין מכבים רעותבריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-20
86מחנה בית ליד-כפר יונהמסוף שרונה-כפר יונה-20
87זכריה הנביא/עמק האלה-מודיעין מכבים רעותבי'ס גלבוע-מודיעין מכבים רעות-10
88דרך מנחם בגין/אסתר המלכה-מודיעין מכבים רעותתשרי/חשון-מודיעין מכבים רעות-10
89בי'ס אריאל ממ'ד/דרך מנחם בגין-מודיעין מכבים רעותנהר הירדן/מעלה עמיעז-מודיעין מכבים רעות-20
90עמק חפר/שמעון פרס-מודיעין מכבים רעותבי'ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות-10
90דרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקבדרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקב-10
91נהר הירדן/מעלה גדעון-מודיעין מכבים רעותתיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות-10
92נהר הירדן/מעלה גדעון-מודיעין מכבים רעותדרך ד'ר ישראל פלד/כנרית-מודיעין מכבים רעות-10
93יהלום/תרשיש-מודיעין מכבים רעותיהודה/ראובן-מודיעין מכבים רעות-10
94יערות ישראל/יער בארי-מודיעין מכבים רעותעמק זבולון/חטיבה שבע-מודיעין מכבים רעות-10
95יערות ישראל/יער בארי-מודיעין מכבים רעותדם המכבים/צאלון-מודיעין מכבים רעות-10
98ת. מרכזית נתניה-נתניהההדרים/עממי-אבן יהודה-10
101הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
103לוי/יצחק רבין-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
104עירייה-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
105עירייה-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
107ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותקלצ'קין-תל אביב יפו-10
108מסוף עתידים-תל אביב יפושדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20
108ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותמסוף עתידים-תל אביב יפו-10
109בית ספר שלהבת/נוף איילון-נוף איילוןחניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10
110תחנה תפעולית חניון 4/9-ירושליםשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-22
110ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותצומת רמות/גולדה-ירושלים-12
111ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפובריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-21
111ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
111ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעגורדון/כצנלסון-קדימה צורן-10
111עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעותת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-11
112ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעהדקל/מצדה-תל מונד-10
112ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפושדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21
112המחשב/הצורן-נתניההדקל/מצדה-תל מונד-11
112ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפושדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20
113וולפסון/קפלן-ירושליםשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20
113ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותוולפסון/קפלן-ירושלים-10
114ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותחניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10
116בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושליםתכלת/אבני חושן-מודיעין מכבים רעות-20
116תכלת /אבני חושן-מודיעין מכבים רעותחניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10
117חניון הלאום-ירושליםשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20
117ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותחניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10
128האדמו'ר מרוז'ין/רבי עקיבא-ביתר עיליתיוסף קארו/בן איש חי-בית שמש-1#
129ז'בוטינסקי/ אבו חצירא-בני ברקהאדמו'ר מרוז'ין/בעל התניא-ביתר עילית-2#
129רוז'ין/ הטוב והמטיב-ביתר עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-1#
130מסוף שרונה-כפר יונהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
130שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעותמסוף כרמלית/הורדה-תל אביב יפו-10
131קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתרבי מאיר/רבן יוחנן בן זכאי-אלעד-1#
131ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהמסוף שרונה-כפר יונה-20
132קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתשד. מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש-קרית גת-1#
132קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתתיכון בית רחל-קוממיות-11
133ת.רכבת ספיר-נתניהמסוף אום אל פחם-אום אל פחם-10
133קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתשדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-1#
134קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתבית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'ד-1#
136דרך האר'י/ כביש 375-ביתר עיליתדרך האר'י/ כביש 375-ביתר עילית-30
137דרך האר'י/ כביש 375-ביתר עיליתמסוף הרכבת/הורדה-בית שמש-10
137מסוף אונברסיטת ת'א-תל אביב יפומסוף יהוד/הורדה-יהוד מונוסון-10
138הרצל / טרומפלדור-יהוד מונוסוןדוד סחרוב/אברהם בר-ראשון לציון-10
138קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתמסוף הרכבת/הורדה-בית שמש-1#
138הרצל / טרומפלדור-יהוד מונוסוןשדרות רחבעם זאבי-ראשון לציון-12
138מסוף שרונה-כפר יונהחוף פולג/רמת פולג-נתניה-10
139בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןדוד סחרוב/אברהם בר-ראשון לציון-10
139ת.רכבת ספיר-נתניהחט'ב א/עבד אל חי-טירה-10
139ז'בוטינסקי/ אבו חצירא-בני ברקהר'ן/קדושת לוי-ביתר עילית-2#
139קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-1#
140חטיבת ביניים עתיד-כפר יונהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
141חטיבת ביניים עתיד-כפר יונהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
148קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתיוסף קארו/בן איש חי-בית שמש-1#
149קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-1#
149ז'בוטינסקי/ אבו חצירא-בני ברקקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-2#
150דוד המלך/שלמה המלך-לודשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21
150ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-10
150עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעותת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-12
150ת. מרכזית רמלה-רמלהבריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-22
151שושנה דמארי/אהוד מנור-רמלהשדרות רחבעם זאבי-ראשון לציון-10
153בגין/טרומפלדור-בית דגןת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-22
153הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעותת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-10
153בית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'דת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-21
153ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפובית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'ד-10
154ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותהמרכבה/המלאכה-חולון-10
155ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפושער ירושלים / 4313-באר יעקב-10
155קניון אסף/44-ראשון לציוןת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-20
156קניון אסף/44-ראשון לציוןת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-20
156קניון אסף/44-ראשון לציוןת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-21
157'נצר סירני א-נצר סרנית.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-12
157אלמוג סנטר/אפרים קישון-באר יעקבת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-14
157בית חולים שמואל הרופא-באר יעקבת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
158מסוף הרכבת הישן/איסוף-לודמחנה צריפין/מועדון-ראשון לציון-10
159גולדה מאיר/משה שרת-רמלהקלצ'קין-תל אביב יפו-11
160קידמה/התמדה-חרישת. רכבת קיסריה פרדס חנה-פרדס חנה כרכור-10
160ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותהפקולטה לחקלאות-רחובות-10
162ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותשדרות רחבעם זאבי-ראשון לציון-10
163ת. רכבת חדרה/רציפים-חדרהמצפה אילן מרכז-מצפה אילן-10
170ת. מרכזית לוד/רציפים-לודמסוף כרמלית/הורדה-תל אביב יפו-10
171מסוף פוריידיס-פוריידיסביה'ס אשאטי-ג'סר א זרקא-10
173מסוף פוריידיס-פוריידיסת. רכבת בנימינה/הטחנה-בנימינה גבעת עדה-10
175קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתשדרות ירושלים/ז'בוטינסקי-קרית מלאכי-1#
176קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתההגנה/מרגולין-רחובות-1#
177קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתהרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניה-1#
177הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניההר'ן/קדושת לוי-ביתר עילית-21
182ת. רכבת בית שמש-בית שמשהזית ב-מטע-10
184בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושליםהזית ב-מטע-10
192בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושליםמבוא היערה/דרך חלמית-נס הרים-10
194בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושליםהזית ב-מטע-10
198קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתיוסף קארו/בן איש חי-בית שמש-1#
199ז'בוטינסקי/ אבו חצירא-בני ברקקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-2#
200שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-10
201ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותרכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-10
202ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותרכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-10
205מסוף יהוד/הורדה-יהוד מונוסוןמסוף עתידים-תל אביב יפו-10
208מסוף שוהם-שוהםמחנה צבא/אהרון יריב-רמת השרון-10
208מסוף עתידים-תל אביב יפומסוף שוהם-שוהם-20
209נתיבות המשפט/אביעזרי-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-12
209שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-10
210בית העלמין/חזון אי'ש-בני ברקמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-23
210נתיבות המשפט/אביעזרי-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-12
210משך חוכמה ב-מודיעין עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-11
215משך חוכמה ב-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-10
217עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעותממילא/קריב-ירושלים-10
217ממילא/קריב-ירושליםבריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-20
219משך חוכמה ב-מודיעין עיליתהרב נורוק/אברבנאל-בני ברק-10
220חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאבו חצירא/הרב פתאיה-בני ברק-11
220אבו חצירא/הירקון-בני ברקאור החיים ט-מודיעין עילית-21
220בית העלמין/חזון אי'ש-בני ברקאור החיים ט-מודיעין עילית-23
221רוז'ין/ הטוב והמטיב-ביתר עיליתשיבת ציון/טללים-ירושלים-1#
221שיבת ציון/טללים-ירושליםהאדמו'ר מרוז'ין/בעל התניא-ביתר עילית-2#
222מבוא רעות/שד. האורנים-מודיעין מכבים רעותמסוף רדינג/הורדה-תל אביב יפו-10
222רוז'ין/ הטוב והמטיב-ביתר עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-1#
224רוז'ין/ הטוב והמטיב-ביתר עיליתמעגלי הרי'ם לוין/האדמורים מגור-ירושלים-1#
225האדמו'ר מרוז'ין/רבי עקיבא-ביתר עיליתכפר שאול/קצנלבוגן-ירושלים-1#
226האדמו'ר מרוז'ין/רבי עקיבא-ביתר עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-1#
229חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהרב נורוק/אברבנאל-בני ברק-10
230קופת חולים/רבי עקיבא-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-12
230בית העלמין/חזון אי'ש-בני ברקשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-23
230חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאבו חצירא/הרב פתאיה-בני ברק-11
233'מצר א-מצרת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-11
233באקה/כניסה צפונית-באקה אל ע'רביהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
236מסוף כרמלית-תל אביב יפומסוף אור יהודה-אור יהודה-10
237קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתהאתרוג/קרלין-גבעת זאב-1#
237האתרוג/קרלין-גבעת זאבהר'ן/קדושת לוי-ביתר עילית-23
238קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתקבר רחל-ירושלים-1#
239קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-1#
239הרב נורוק/ אברבנאל-בני ברקשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
239חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהרב נורוק/אברבנאל-בני ברק-10
239ת. מרכזית רמלה-רמלהנתב'ג טרמינל 3/קומת תח'צ-נמל תעופה בן גוריון-10
240שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-13
240שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתמגדל ויטה/דרך בן גוריון-בני ברק-11
240חזון אי'ש/מנחת יהודה-מודיעין עיליתאזור התעשייה-בני ברק-12
240בית העלמין/חזון אי'ש-בני ברקרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-23
240ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהחטיבת ביניים עתיד-כפר יונה-20
241ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהחטיבת ביניים עתיד-כפר יונה-20
241מסוף אום אל פחם-אום אל פחםתיכון מקיף אלמנארה-ג'סר א זרקא-10
241קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתשיבת ציון/טללים-ירושלים-1#
241שיבת ציון/טללים-ירושליםקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-2#
242קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-1#
243מרגולין/שדרת המייסדים-נורדיהשד. גיבורי ישראל/האומנות-נתניה-10
244קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתמעגלי הרי'ם לוין/האדמורים מגור-ירושלים-1#
245קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתכפר שאול/קצנלבוגן-ירושלים-1#
245ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפות. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-20
245יהודה שטיין/שד. דוד רזיאל-רמלהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
245קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתכפר שאול/קצנלבוגן-ירושלים-19
246אהל שרה/בנין דוד-ביתר עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-1#
247ת. מרכזית רשל'צ/רציפים-ראשון לציוןת. מרכזית לוד/הורדה-לוד-20
247ת. מרכזית לוד/רציפים-לודת. מרכזית ראשל'צ-ראשון לציון-10
249שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהרב נורוק/אברבנאל-בני ברק-10
256ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפוהגליל/גבעון-גני תקווה-20
256הגליל/דביר-גני תקווהת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
258ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-12
258ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעותת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-10
263גן לאומי קיסריה-קיסריההנרקיס/הסביון-זכרון יעקב-20
263הנרקיס/הסביון-זכרון יעקבגן לאומי קיסריה-קיסריה-10
279הרב ש'י זווין/הרב וינוגרד-ירושליםהר'ן/קדושת לוי-ביתר עילית-2#
279קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתוינוגרד/זווין-ירושלים-1#
284ממילא/קריב-ירושליםשד.הרי יהודה/הר כתרון-צור הדסה-10
290האדמו'ר מרוז'ין/רבי עקיבא-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
290מלכי ישראל/הרב פלדמן-ירושליםהאדמו'ר מרוז'ין/בעל התניא-ביתר עילית-27
291דרך הרמז/סדיגורא-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
292יביע אומר/שבט הלוי-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
292מלכי ישראל/הרב פלדמן-ירושליםיביע אומר/האדמו'ר מלעלוב-ביתר עילית-27
292מעזריטש/ מהרי'ץ-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-12
293יסוד העבודה/פחד יצחק-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-12
293הרב שך/קדושת לוי-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
294אבא שאול/אדמורי ויזניץ-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
294חיי יצחק/הרב בנדר-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-11
295קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתכפר שאול/קצנלבוגן-ירושלים-1#
296קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-1#
297קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתכביש 396/'בי'ח הדסה עין כרם'-ירושלים-1#
297ברטעה-בסמ'הטכניון/בנין הספורט-חיפה-10
299מסוף אום אל פחם-אום אל פחםת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
299מסוף אום אל פחם-אום אל פחםת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
300תחנה תפעולית/ביטוח לאומי-ירושליםשדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-20
300שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-10
304שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתכפר שאול/קצנלבוגן-ירושלים-10
308שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-10
310תחנה תפעולית/ביטוח לאומי-ירושליםמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
310נתיבות המשפט/אביעזרי-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-12
311משך חוכמה ב-מודיעין עיליתהמ'ג/ירמיהו-ירושלים-10
311המ'ג/ירמיהו-ירושליםמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
312משך חוכמה ב-מודיעין עיליתבית וגן/הרב אלפיה-ירושלים-10
314משך חוכמה ב-מודיעין עיליתרוזנטל-ירושלים-10
314כפר שאול/קצנלבוגן-ירושליםמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
316משך חוכמה ב-מודיעין עיליתקניון רמות/גולדה מאיר-ירושלים-10
316הרא'ה/ולנשטיין-ירושליםמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
317משך חוכמה ב-מודיעין עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-10
317אגרות משה/חזון איש-ירושליםמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
318משך חוכמה ב-מודיעין עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-10
320נתיבות המשפט/אביעזרי-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-12
320תחנה תפעולית/ביטוח לאומי-ירושליםאור החיים ט-מודיעין עילית-20
321חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהמ'ג/ירמיהו-ירושלים-10
321המ'ג/ירמיהו-ירושליםאור החיים ט-מודיעין עילית-20
322חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתבית וגן/הרב אלפיה-ירושלים-10
324חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתרוזנטל-ירושלים-10
324כפר שאול/קצנלבוגן-ירושליםאור החיים ט-מודיעין עילית-20
326חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתקניון רמות/גולדה מאיר-ירושלים-10
326הרא'ה/ולנשטיין-ירושליםאור החיים ט-מודיעין עילית-20
327חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-10
327אגרות משה/חזון איש-ירושליםאור החיים ט-מודיעין עילית-20
328חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-10
330קופת חולים/רבי עקיבא-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-12
330תחנה תפעולית/ביטוח לאומי-ירושליםשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
331חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהמ'ג/ירמיהו-ירושלים-10
331המ'ג/ירמיהו-ירושליםשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
332חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתבית וגן/הרב אלפיה-ירושלים-10
334חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתרוזנטל-ירושלים-10
334כפר שאול/קצנלבוגן-ירושליםשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
336הרא'ה/ולנשטיין-ירושליםשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
336חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתקניון רמות/גולדה מאיר-ירושלים-10
337אגרות משה/חזון איש-ירושליםשדרות אביי ורבא/רבי טרפון-מודיעין עילית-20
337חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-10
338חניון תח'צ/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתגבעת התחמושת/שרגאי-ירושלים-10
340תחנה תפעולית/ביטוח לאומי-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
340שד' בית שמאי/שערי תשובה-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-15
340חזון אי'ש/מנחת יהודה-מודיעין עיליתבנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-12
341המ'ג/ירמיהו-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
341שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתהמ'ג/ירמיהו-ירושלים-10
342שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתבית וגן/הרב אלפיה-ירושלים-10
344שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתרוזנטל-ירושלים-10
344כפר שאול/קצנלבוגן-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
346הרא'ה/ולנשטיין-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
346שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתקניון רמות/גולדה מאיר-ירושלים-10
347אגרות משה/חזון איש-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
347שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתאגרות משה/חזון אי'ש-ירושלים-10
348גבעת התחמושת/שרגאי-ירושליםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
354מגדל קונקורד/דרך בן גוריון-בני ברקת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-10
357בית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'דהרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-10
357מסוף אגד/הר חוצבים-ירושליםבית ספר לבנות בית רבקה-כפר חב'ד-20
383מרכז מסחרי/אגן האיילות-גבעת זאבשדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-20
384שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב-לודאזור התעשייה-בני ברק-10
384אזור התעשייה-בני ברקשדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון-לוד-20
385הרב אברהם רביץ-ירושליםשדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-20
385ת. מרכזית פ'ת-פתח תקווהמסוף שוהם-שוהם-10
391מסוף אום אל פחם-אום אל פחםהיצירה/האופן-פתח תקווה-10
398שבזי/הלולב-בית דגןכצנלסון/ששת הימים-יהוד מונוסון-10
436רבי עקיבא/שמואל הנביא-בני ברקהזית/סובה-חמד-10
450יהודה שטיין/שד. דוד רזיאל-רמלהקלצ'קין-תל אביב יפו-10
450מסוף אונברסיטת ת'א-תל אביב יפות. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-20
451ת. מרכזית רמלה/רציפים-רמלהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
451המצביאים/חטיבת הראל-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-12
451ביאליק/הרב עובדיה סומך-רמלהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
452ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפושדרות ירושלים/דרך הרמ'א-רמלה-20
454יהודה שטיין/שד. דוד רזיאל-רמלהת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
454ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפות. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-20
455ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפות. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-20
457אבא אחימאיר/הרב מרדכי שרעבי-רמלהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
458בי'ס האמנים/עוזי חיטמן-רמלהת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
460בי'ס חב'ד ב' לבנים/יוספטל-לודת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
461ארבע עונות/נירים-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
461האלה/דרך לוד הירוקה-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-12
462ארבע עונות/נירים-לודת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-11
464בי'ס חב'ד ב' לבנים/יוספטל-לודקלצ'קין-תל אביב יפו-10
474ארבע עונות/נירים-לודקלצ'קין-תל אביב יפו-10
475ארבע עונות/נירים-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
475האלה/דקר-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-12
476ארבע עונות/נירים-לודת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-10
479מסוף קרית אונו-קרית אונוארבע עונות/חללי אגוז-לוד-20
479ארבע עונות/נירים-לודמסוף קרית אונו-קרית אונו-10
500מסוף שוהם-שוהםת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-10
500האלה/האלון-כפר טרומןת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע-תל אביב יפו-11
502מסוף שוהם-שוהםמסוף רדינג/הורדה-תל אביב יפו-10
504מסוף שוהם-שוהםמרכז מסחרי/שדרות המלאכות-מודיעין מכבים רעות-11
504מסוף שוהם-שוהםשדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10
506האלה/האלון-כפר טרומןקלצ'קין-תל אביב יפו-11
506מסוף שוהם-שוהםקלצ'קין-תל אביב יפו-10
535האתרוג/הלימון-שוהםהעצמאות/דיקר-פתח תקווה-10
555מסוף רדינג/רציפים-תל אביב יפומסוף יהוד/הורדה-יהוד מונוסון-10
580מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-10
580מושב מירון-מירוןרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-21
580ת. מרכזית צפת/רציפים-צפתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
581רמת ויז'ניץ/ברכת משה-חיפהרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
581מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתרמת ויז'ניץ/ברכת משה-חיפה-10
582הרקפות/חצב סובה-רכסיםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
582מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתבית ספר אוהל שרה/הרקפות-רכסים-10
583דרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקברמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
583מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתדרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקב-10
584הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
584מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתהרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניה-10
585מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתחפץ חיים/גני טל-נחל שורק-10
585חפץ חיים/מלון כפרי-נחל שורקרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
586ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
586מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-10
587בית ספר שושנים/החיד'א-אופקיםרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
587מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתשדרות הרצל-אופקים-10
588בית יוסף/הגבעה-תפרחרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
588מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתבית יוסף/הגבעה-תפרח-10
589מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתשד. מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש-קרית גת-10
589שדרות מלכי ישראל/נתן אלבז-קרית גתרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
620מסוף ג'ת-ג'תמסוף חרש-פתח תקווה-10
625שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים-קדימה צורןמסוף רעננה/דרך השרון-רעננה-10
625מסוף רעננה/רציפים-רעננהשדרות יצחק רבין/שושנת העמקים-קדימה צורן-20
631קידמה/התמדה-חרישת. רכבת חוצות המפרץ-חיפה-10
632קידמה/התמדה-חרישת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-10
633ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפוצומת זמר-זמר-10
634קידמה/התמדה-חרישמסוף עתידים-תל אביב יפו-10
635בת חפר/שדרות עמק חפר-בת חפרת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-10
636מסוף שרונה-כפר יונההתע'ש/יד חרוצים-כפר סבא-10
640בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןת. מרכזית נתניה-נתניה-11
640בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןת. מרכזית נתניה-נתניה-10
640בי'ח שיב'א/שדרות אהרון קציר-רמת גןהגביש/המחקר-נתניה-12
641ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניההאופן/החרש-פתח תקווה-10
680ת. מרכזית צפת/רציפים-צפתמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20
683דרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקבמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20
683מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתדרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקב-10
685מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתשד. מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש-קרית גת-10
686מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתשדרות הרצל-אופקים-10
691מרכז מיר'ב-מרכז מיר'בת. רכבת חוף הכרמל-חיפה-10
692ת. רכבת חוף הכרמל-חיפהמרכז מיר'ב-מרכז מיר'ב-20
692מרכז מיר'ב-מרכז מיר'בת. רכבת חוף הכרמל-חיפה-10
693מרכז מיר'ב-מרכז מיר'בת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדה-10
694מרכז מיר'ב-מרכז מיר'בת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדה-10
694ת. רכבת בנימינה-בנימינה גבעת עדהמרכז מיר'ב-מרכז מיר'ב-20
701הנרקיס/הסביון-זכרון יעקבהעלייה/הבציר-בנימינה גבעת עדה-10
705הפרדס/שפק-חדרהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-11
705ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
706הפרדס/שפק-חדרהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-13
706ת. מרכזית חדרה/רציפים-חדרהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
708הנדיב/המייסדים-זכרון יעקבת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
710דרך אהרון/דרך שרה-זכרון יעקבת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
716ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהת. רכבת קיסריה פרדס חנה-פרדס חנה כרכור-10
729דרך הבנים/דרך משמרות-פרדס חנה כרכורת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-10
730ת. מרכזית נתניה/רציפים-נתניהבי'ס אלישבע/דרך הבנים-פרדס חנה כרכור-20
759מגרש כדורגל-אריאלמסוף ג'ת-ג'ת-20
759מסוף ג'ת-ג'תאוניברסיטת אריאל/כביש 31-אריאל-10
768אלקודס-ג'סר א זרקאת. רכבת חוף הכרמל-חיפה-10
774אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפהחט'ב א/עבד אל חי-טירה-20
777מסוף ג'ת-ג'תת. רכבת חוף הכרמל-חיפה-10
781מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתנשיאי ישראל/הדקל-כרמיאל-10
781נשיאי ישראל/אילנות-כרמיאלרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
796ביר אל סיכה-זמראוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה-10
871משך חוכמה ב-מודיעין עיליתשדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדוד-10
872בי'ח בלינסון/גשר אבנת-פתח תקווהמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
873בית עלמין צבאי/יוסף בורג-ראשון לציוןמשך חוכמה ז-מודיעין עילית-20
875משך חוכמה ב-מודיעין עיליתישעיהו הנביא/יונה בן אמיתי-בית שמש-10
881שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדודרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-23
881מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתשדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדוד-10
881שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדודרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-24
882מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתבלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב-פתח תקווה-10
883מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתיוסף בורג/משואות יצחק-ראשון לציון-10
884שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב-לודמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-10
885מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתזכריה הנביא/נריה הנביא-בית שמש-11
885מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתישעיהו הנביא/יונה בן אמיתי-בית שמש-10
886גן הדסים/שדרות בית הלל-מודיעין עיליתחניון שפירים/הורדה-בית דגן-10
891אבי עזרי א-מודיעין עיליתשדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדוד-10
892בי'ח בלינסון/גשר אבנת-פתח תקווהאבי עזרי ז-מודיעין עילית-20
893בית עלמין צבאי/יוסף בורג-ראשון לציוןאבי עזרי ז-מודיעין עילית-20
895אבי עזרי א-מודיעין עיליתישעיהו הנביא/יונה בן אמיתי-בית שמש-10